973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau

Administració i Direcció d'Empreses

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria Informàtica

Arquitectura Tècnica

Enginyeria Agrària i Alimentària

Enginyeria Forestal

Biotecnologia

Tecnologia dels aliments

Ciència i Salut Animal

Educació Primària