973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Enginyeria Agrària i Alimentària

  • Matemàtiques I y II
  • Física I
  • Estadística i informàtica
  • Fonaments d’enginyeria rural
  • Regs
  • Economia i política agraria
  • Economia de l’empresa