973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Administració i Direcció d'Empreses

 • Fonaments de comptabilitat
 • Matemàtiques empresarials
 • Planificació comptable
 • Estadística bàsica
 • Comptabilitat financera
 • Estadística avançada
 • Comptabilitat de costos
 • Matemàtiques de les operacions financeres
 • Direcció financera
 • Anàlisi d’estats ecofinancers
 • Econometria
 • Fonaments de financiació empresarial
 • Economia
 • Planificació fiscal
 • Política econòmica
 • Direcció d’operacions i logística