973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Enginyeria Forestal

  • Matemàtiques I y II
  • Física
  • Hidràulica
  • Estadística i informàtica
  • Economia de l’empresa