973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Arquitectura Tècnica

  • Càlcul i estadística
  • Física
  • Àlgebra lineal
  • Estructures