973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Turisme

  • Matemàtiques
  • Estadística
  • Economia
  • Comptabilitat financera
  • Comptabilitat de costos
  • Finançament d’empreses turístiques