973 27 06 89 // 692 66 46 20 manager@lamanager.es

Cursos de Grau en

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

  • Càlcul
  • Física I y II
  • Àlgebra lineal
  • Mètodes numérics
  • Teoria de mecanismes
  • Mètodes estadístics
  • Mecànica de fluids
  • Enginyeria tèrmica